Skip to main content

Show filters

Hide filters

administrer tilgjengelige, samvirkende og gjenbrukbare data som kan finnes

Description

Description

Fremstill, beskriv, lagre, bevar og bruk (igjen) vitenskapelige data basert på følgende prinsipper: lett å finne, tilgjengelige, samvirkende og gjenbrukbare. La dataene være så åpne som mulig og så lukkede som er nødvendig.

Tilknytninger