Skip to main content

Show filters

Hide filters

utføre forskningsarbeid

Description

Description

Utvikle, korrigere og forbedre kunnskap om fenomener ved hjelp av vitenskapelige metoder og teknikker, basert på empiriske eller målbare observasjoner.

Tilknytninger