Skip to main content

Show filters

Hide filters

gjennomføre gudstjeneste

Description

Description

Gjennomføre ritualer og tradisjoner som er inngår i en gudstjeneste, og lede felles tilbedelse, som å gi prekener, lese salmer og skrifter, synge lovsanger og utføre nattverd og andre ritualer.

Tilknytninger