Skip to main content

Show filters

Hide filters

anvende kunnskap innen vitenskap, teknologi og ingeniørfag

Description

Description

Utvikle og anvende viten om den fysiske verden og dens rådende prinsipper, for eksempel ved å forutse årsak og virkning med rimelig nøyaktighet, utarbeide tester for å verifisere dette og utføre målinger ved bruk av egnede enheter, verktøy og utstyr.

Tilknytninger