Skip to main content

Show filters

Hide filters

overholde retningslinjer for helse, trivsel og sikkerhet

Description

Description

Overholde og bruke hovedpunktene i retningslinjene og prosedyrene for helse og sikkerhet i samsvar med arbeidsgiverens retningslinjer. Rapportere om risikoer for helse og sikkerhet som har blitt identifisert, og følge riktige prosedyrer hvis en ulykke eller skade skulle oppstå.