Skip to main content

Show filters

Hide filters

administrere sikkerhetsklarering

Description

Description

Administrere systemene og overvåke driften av systemet for sikkerhetsklarering og personalet som arbeider for sikkerheten i anlegget for å sørge for at ingen uautoriserte enkeltpersoner får tilgang, og overvåke mulige risikoer og trusler.

Tilknytninger