Skip to main content

Show filters

Hide filters

overføringsteknologi

Description

Description

Teknologier som gjør det mulig å overføre analoge eller digitale informasjonssignaler via punkt til punkt eller punkt til multipunkt, gjennom bruken av kommunikasjonskanaler eller overføringsmedier, f.eks. optiske fibrer, kobbertråd eller trådløse kommunikasjonskanaler. Informasjonen eller dataene overføres vanligvis som et elektromagnetisk signal, f.eks. radiobølger eller mikrobølger.