Skip to main content

Show filters

Hide filters

gjennomføre undervannsundersøkelser

Description

Description

Gjennomføre undersøkelser under vann for å måle og kartlegge undervannstopografien og -morfologien ved vannmasser, og til og med bidra til å planlegge akvakulturprosjekter, lage havkonstruksjoner og undersøke naturressurser.

Tilknytninger