Skip to main content

Show filters

Hide filters

spørringsspråk

Description

Description

Området for standardiserte dataspråk for gjenfinning av informasjon fra en database, og på dokumenter som inneholder nødvendig informasjon.