Skip to main content

Show filters

Hide filters

lage støpeblanding

Description

Description

Lage støpeblanding ved å tilsette angitte materialmengder, som sand, leire, kvarts eller plastpellets, etter en fastsatt oppskrift. Stille inn kontrolleren for smeltetankene, og overvåke smelteprosessen.