Skip to main content

Show filters

Hide filters

tenkeferdigheter og kompetanse

Description

Description

Ferdigheter og kompetanse knyttet til evnen til å anvende mentale prosesser for å innhente, konseptualisere, analysere, syntetisere og/eller evaluere informasjon innhentet fra, eller generert gjennom, observasjon, erfaring, refleksjon, resonnement eller kommunikasjon. Dette omfatter evnen til å evaluere og anvende informasjon av ulike typer for å planlegge aktiviteter, nå målsettinger, løse problemer, håndtere problemer og utføre komplekse oppgaver på rutinemessige og nye måter.

Alternativ betegnelse

bruk av fornuft og logikk

kognitive ferdigheter

Begrep URI

Status

obsolete