Skip to main content

Show filters

Hide filters

utføre en forhåndsvurdering av biogassenergi

Description

Description

Utføre evaluering og vurdering av potensialet for å generere biogass fra avfallsmaterialer. Realisere en standardisert studie for å avgjøre den totale eierkostnaden, fordeler og ulemper ved å bruke denne formen for energi, og utføre forskning for å støtte beslutningsprosessen.

Alternativ betegnelse

gjøre en mulighetsstudie om biogassenergi

utføre en mulighetsstudie om biogassenergi

gjennomføre mulighetsstudie om biogassenergi