Skip to main content

Show filters

Hide filters

evaluere kjøretøyers miljømessige fotavtrykk

Description

Description

Evaluere kjøretøyenes miljømessige fotavtrykk og bruke ulike metoder for å analysere utslipp av drivhusgasser, for eksempel CO2-utslipp.

Alternativ betegnelse

vurdere kjøretøyets CO2-utslipp

vurdere klimagassutslipp fra kjøretøy

Tilknytninger