Skip to main content

Show filters

Hide filters

gjennomføre ytelsestester

Description

Description

Gjennomføre eksperimentelle, miljømessige og driftsmessige tester av modeller, prototyper eller systemer og utstyr, for å teste deres styrke og kapasitet under normale forhold og under ekstreme forhold.

Tilknytninger