Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

sørge for ivaretakelse av enkeltpersoner

Description

Description

Hjelpe utsatte personer med å vurdere risiko og foreta velbegrunnede valg ved å underbygge informasjon om tegn på misbruk, tiltak for å unngå misbruk og tiltak ved mistanke om misbruk.