Skip to main content

Show filters

Hide filters

utføre forhåndsvurdering av hydrogen

Description

Description

Utføre evaluering og vurdering av bruken av hydrogen som et alternativt drivstoff. Sammenligne kostnader, teknologier og tilgjengelige kilder for produksjon, transport og lagring av hydrogen. Ta hensyn til miljøpåvirkningen for å støtte beslutningsprosessen.

Alternativ betegnelse

utføre forskning på hydrogen

vurdere gjennomførbarhet av hydrogen

vurdere bruk av hydrogen

undersøke hydrogenimplementering

forske på hydrogen