Skip to main content

Show filters

Hide filters

sørge for sikkerheten til helsetjenestebrukere

Description

Description

Sørge for at brukerne av helsetjenester behandles profesjonelt og effektivt og beskyttes mot skade, ved hjelp av metoder og framgangsmåter som står i forhold til personens behov, evner eller gjeldende forhold.