Skip to main content

Show filters

Hide filters

gjennomføre produktplanlegging

Description

Description

Identifisere og uttale markedskrav som definerer et produkts funksjonalitet. Produktplanlegging utgjør grunnlaget for beslutninger om pris, fordeling og markedsføring.

Tilknytninger