Skip to main content

Show filters

Hide filters

geokronologi

Description

Description

Det vitenskapelige feltet innen geologi som er spesielt rettet mot alderkategorisering av bergarter, steinformasjoner og sedimenter for å kunne bestemme geologiske hendelser og kartlegge jordens kronologi.

Tilknytninger