Skip to main content

Show filters

Hide filters

vedlikeholde elektromekanisk utstyr

Description

Description

Diagnostisere og oppdage funksjonssvikt i elektromekaniske komponenter og systemer, og fjerne, erstatte eller reparere disse komponentene når det er nødvendig. Utføre oppgaver knyttet til forebyggende vedlikehold av utstyr, for eksempel lagring av komponenter og maskiner i rene, støvfrie og ikke-fuktige rom.