Skip to main content

Show filters

Hide filters

utføre forhåndsvurdering for smartnett

Description

Description

Utføre evalueringen og vurderingen av hva potensialet til et smartnett er i prosjektet. Utføre en standardisert studie for å avgjøre energisparingstiltak, kostnader og restriksjoner, og foreta undersøkelser for å ta informerte beslutninger. Vurdere utfordringer og muligheter forbundet med implementeringen av trådløse teknologier for smartnett.

Alternativ betegnelse

utføre mulighetsstudie om smartnettkonsept