Skip to main content

Show filters

Hide filters

utføre IKT-sikkerhetstesting

Description

Description

Utføre ulike typer sikkerhetstesting, for eksempel testing av nettverks gjennomtrengbarhet, trådløs testing, kodegjennomganger og brannmurvurdering i samsvar med bransjens aksepterte metoder og protokoller, for å identifisere og analysere eventuelle sårbare punkter.

Alternativ betegnelse

utføre sikkerhetsproblemer

utarbeide og anvende sikkerhetstestplaner