Skip to main content

Show filters

Hide filters

utføre ressursplanlegging

Description

Description

Estimere forventet ressursbruk med hensyn til tid, menneskelige og økonomiske ressurser som er nødvendige for å nå prosjektmålene.