Skip to main content

Show filters

Hide filters

utføre markedsundersøkelser

Description

Description

Samle inn, vurdere og representere data om målmarked og kunder for å lette strategisk utvikling og mulighetsstudier. Identifisere markedstrender.

Tilknytninger