Skip to main content

Show filters

Hide filters

anvende kredittrisikoretningslinjer

Description

Description

Iverksette selskapspolicyer og -prosedyrer i prosessen for håndtering av kredittrisiko. Holde selskapets kredittrisiko på et håndterlig nivå og treffe tiltak for å unngå manglende kreditt.