Skip to main content

Show filters

Hide filters

samarbeide i team og nettverk

Description

Description

Støtte opp om eller utvikle en gruppe for å arbeide mot et felles mål, på en måte som viser forståelse og respekt for andres roller og kompetanse.

Alternativ betegnelse

handle sammen med andre for å nå mål

samarbeide med andre