Skip to main content

Show filters

Hide filters

utføre en forhåndsvurdering av minivindkraft

Description

Description

Utføre en evaluering og vurdering av potensialet til minivindkraftsystemer. Fullføre en standardisert studie for å anslå bygningens behov for elektrisk kraft, andelen fra minivindkraft av total forsyning, og foreta undersøkelser for å støtte beslutningsprosessen.

Alternativ betegnelse

gjennomføre mulighetsstudie om minivindkraft

gjøre en mulighetsstudie om minivindkraft