Skip to main content

Show filters

Hide filters

administrere offentlig finansierte programmer

Description

Description

Gjennomføre og overvåke utviklingen av prosjekter som er subsidiert av regionale, nasjonale eller europeiske myndigheter.