Skip to main content

Show filters

Hide filters

beregne kostnader for reparasjonsoperasjoner

Description

Description

Beregne material- og arbeidskostnader ved reparasjonsoperasjoner; forstå egnede dataprogrammer.

Tilknytninger