Skip to main content

Show filters

Hide filters

administrer forskningsdata

Description

Description

Produser og analyser vitenskapelige data fra kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Oppbevar og hold oppdatert data i forskningsdatabaser. Legg til rette for gjenbruk av vitenskapelige data og ha kunnskap om prinsipper for behandling av åpne data.

Tilknytninger