Skip to main content

Show filters

Hide filters

inspisere flyproduksjon

Description

Description

Gjennomføre inspeksjoner i luftfartsindustrien; inspisere anlegg der flydeler produseres, for å sikre at det foretas sikkerhets- og kvalitetskontroll. Kontrollere at flykomponenter produseres i samsvar med sikkerhets- og designspesifikasjoner.

Tilknytninger