Skip to main content

Show filters

Hide filters

administrere timeplan over oppgaver

Description

Description

Føre en oversikt over alle innkomne oppgaver for å kunne prioritere oppgavene, planlegge utførelsen av dem og integrere nye oppgaver når de presenterer seg.

Tilknytninger