Skip to main content

Show filters

Hide filters

sørge for matestetikk

Description

Description

Stå for presentasjon og estetikk under matproduksjon. Kutte produktene på riktig måte, bruke riktige mengder i produktet og være opptatt av at produktet er innbydende.

Alternativ betegnelse

ivareta matestetikk