Skip to main content

Show filters

Hide filters

gi helsetjenestebrukere råd om legemidler

Description

Description

Diskutere og bli enig med brukere av helsetjenester om riktig bruk av medisiner, og gi brukeren tilstrekkelig informasjon til å sikre trygg og riktig bruk av medisinen.

Tilknytninger