Skip to main content

Show filters

Hide filters

rengjøre trange plasser

Description

Description

Utføre nødvendige rengjøringsaktiviteter i lukkede eller delvis lukkede rom som utgjør en fare for folks helse og sikkerhet, for eksempel tanker, brønner, kummer og åpne grøfter. Treffe alle forebyggende tiltak som er nødvendige under arbeid i slike rom.

Tilknytninger