Skip to main content

Show filters

Hide filters

styre elektrisk transmisjonssystem

Description

Description

Administrere systemene som overfører elektrisk energi fra produksjonsanlegg til distribusjonsanlegg for elektrisitet gjennom kraftledninger, og sørge for sikker drift og overholdelse av planer og forskrifter.