Skip to main content

Show filters

Hide filters

sikre etterlevelse av lovforskrifter for avfall

Description

Description

Gjennomføre og overvåke selskapets prosedyrer for innsamling, transport og avhending av avfall, i samsvar med alle forskrifter og rettslige krav.