Skip to main content

Show filters

Hide filters

lære om resirkuleringsforskrifter

Description

Description

Lære opp organisasjoner og enkeltpersoner i de riktige prosedyrene og lovgivningen om resirkulering av ulike typer avfall i ulike beholdertyper, prosedyrer for avfallsinnsamling og sanksjoner ved manglende overholdelse av regelverket.

Alternativ betegnelse

opplyse om resirkuleringsforskrifter