Skip to main content

Show filters

Hide filters

teste kraftelektronikk

Description

Description

Teste kraftelektronikken ved hjelp av egnet utstyr. Samle inn og analyser data om systemer og komponenter, slik som analog og digital kretstoleranse, strømtap og generell effektivitet, etter hvert som elektrisitet går sin gang gjennom kretsene. Overvåke og vurdere systemets ytelse og iverksette tiltak dersom det er nødvendig.

Alternativ betegnelse

analysere kraftelektronikk

samle data om kraftelektronikk

vurdere kraftelektronikk

Tilknytninger