Skip to main content

Show filters

Hide filters

gjennomføre inspeksjoner

Description

Description

Utføre sikkerhetsinspeksjoner på visse områder for å identifisere og rapportere mulige farer eller sikkerhetsbrudd; treffe tiltak for å øke sikkerheten.