Skip to main content

Show filters

Hide filters

utføre en forhåndsvurdering av varmepumper

Description

Description

Utføre evalueringen og vurderingen av potensialet til et varmepumpesystem. Gjennomføre en standardisert studie for å fastsette kostnader og restriksjoner, og utføre undersøkelser for å støtte beslutningsprosessen.

Alternativ betegnelse

gjennomføre mulighetsstudie om varmepumper

gjøre en mulighetsstudie om varmepumper