Skip to main content

Show filters

Hide filters

gjennomføre sikkerhetstiltak innen navigering

Description

Description

Oppfatte usikre situasjoner og utføre oppfølgingstiltak i samsvar med sikkerhetsreglene. Varsle ledelsen på skipet omgående. Bruke personlig verne- og redningsutstyr.