Skip to main content

Show filters

Hide filters

bidra til å minske de negative følgene av forbruk

Description

Description

Anvende prinsipper, retningslinjer og forskrifter for miljømessig bærekraft, herunder reduksjon av avfall, energi- og vannforbruk, gjenbruk og gjenvinning av produkter, og bidra til delingsøkonomien.