Skip to main content

Show filters

Hide filters

lese piktogrammer

Description

Description

Lese piktogrammer som angir kjennetegn og nødvendige tiltak for håndtering av objekter gjennom visuelle presentasjoner.

Tilknytninger