Skip to main content

Show filters

Hide filters

måle pasienters ernæringsmessige helsestatus

Description

Description

Gå igjennom pasientens kliniske informasjon som er hentet inn gjennom legehenvisning, laboratorierapporter og helsejournaler; gjennomføre konsultasjoner med pasienter for å innhente relevante opplysninger og vurdere deres ernæringsmessige status.

Tilknytninger