Skip to main content

Show filters

Hide filters

utvikle inkluderende kommunikasjonsmateriale

Description

Description

Utvikle inkluderende kommunikasjonsressurser. Sørge for egnet og tilgjengelig digital og trykt informasjon, og bruke riktig språk for å sørge for at personer med funksjonshemninger blir representert og inkludert. Gjøre nettsteder og nettbaserte fasiliteter tilgjengelige, f.eks. for å sikre kompatibilitet med skjermlesere.

Alternativ betegnelse

sikre tilgjengelighet av kommunikasjonsmateriell

bruke inkluderende markedsføringsmateriell

utvikle kommunikasjonsmateriell som er tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne