Skip to main content

Show filters

Hide filters

søke om forskningsstøtte

Description

Description

Identifisere viktige relevante kilder for finansiell støtte og forberede støttesøknader for å få finansiering og stipender.

Alternativ betegnelse

søke om forskningstilskudd

identifisere forskningstilskudd

generere forskningsmidler

lage utkast til søknader om forskningsstipend

Tilknytninger