Skip to main content

Show filters

Hide filters

utføre forhåndsvurdering av soloppvarming

Description

Description

Utføre evaluering og vurdering av potensialet til systemer for soloppvarming. Utføre en standardisert studie for å anslå varmetapet i bygningen og oppvarmingsbehovet, etterspørselen etter varmtvann i bygningen, det nødvendige lagringsvolumet og mulige typer lagringstank, og foreta undersøkelser for å støtte beslutningsprosessen.

Alternativ betegnelse

gjennomføre mulighetsstudie om solvarmeanlegg

gjøre en mulighetsstudie om solvarmeanlegg

Tilknytninger