Skip to main content

Show filters

Hide filters

sørge for kontinuerlig faglig utvikling innen fiskerivirksomhet

Description

Description

Initiere og sørge for fremgang i den livslange læringen av de ulike krevende aktivitetene og virksomheten som finner sted om bord på et fiskefartøy eller i et akvakulturanlegg.