Skip to main content

Show filters

Hide filters

undersøke sosiale sikkerhetsprogrammer

Description

Description

Undersøke kvalifikasjonene til borgere som søker om trygdeytelser ved å undersøke dokumenter, intervjue borgeren og kontrollere aktuell lovgivning.

Tilknytninger